Warmtebelasting wordt berekend door een architect of een gebouw energie-adviseur. De berekening is gedocumenteerd in de lijst 'ruimte' voor het desbetreffende project en dient als basis voor de verdere procedure.
 
Warmte-belasting berekening (= warmtetoevoer nodig om een ​​bepaalde ruimtetemperatuur te handhaven) wordt uitgevoerd in overeenstemming met DIN EN 12831.

 

Deze norm beschrijft de procedure voor het berekenen van de standaard warmtebelasting:

  • Op een kamer-of zone voor de dimensionering van de verwarmingsoppervlakken.
  • Op basis van de totale verwarmingsinstallatie voor de dimensionering van de warmtebron.

 
De warmtebelasting wordt gegeven in watt (W). 
Alleen de berekeningsmethode voor een verwarmde ruimte is met Vitramo verwarmingssysteem relevant. Dit omdat de warmte niet centraal wordt gegenereerd voor het hele gebouw, maar decentraal direct en zonder warmteverlies in de kamer door  het respectieve verwarmingselement. 
Het totale warmteverlies wordt bepaald door de som van de warmteverliezen.
Bij normale isolatienormen respecteren we 75 watt/ m² grondoppervlakte. In badkamer of sauna 100 watt/m² grondoppervlakte.
Aangezien Vitramo met een volle infraroodbedrading in het element werkt (95 % van de ir verwarming doet dit niet) garanderen wij een optimale warmteverdeling.
 
Vitramo verwarmingselementen zetten de elektrische energie-input om in warmte met bijna 100%.
In de praktijk: 1 verwarmingselement met 550 W nominaal vermogen omvat een ontwerp warmtebelasting van 550 W!

Vitramo verwarmingssysteem zijn optimaal ontworpen conform DIN EN 12831.

Elke ruimte is individueel regelbaar volgens de behoefte.
Kinderkamer, studeerkamer, badkamer... elk afzonderlijk regelbaar.